Disclaimer

Informatie
Den Hartog Schoorstenen besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Den Hartog Schoorstenen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Link naar andere sites
Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Den Hartog Schoorstenen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van Den Hartog Schoorstenen behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Den Hartog Schoorstenen worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.